Woonvormen

 

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen kan vanwege persoonlijke problemen of omstandigheden een grote opgave zijn. De medewerkers van Begeleid Wonen bieden hierin ondersteuning. Afhankelijk van de persoon gebeurt dat op individuele basis of in  groepsverband. De cliënten leven zelfstandig in een eigen woning. Er is geen sprake van een 24 uurs-voorziening. Volgens planning zijn er contacten met de medewerkers van Aristacura.
Doel
Mensen die (nog) niet in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen, in hun thuissituatie te begeleiden met als doel om geheel zelfstandig – of zo zelfstandig mogelijk – te wonen.
Doelgroep
Mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die nog niet staat zijn zelfstandig te wonen: alleenstaanden / alleenstaande ouders / gezinnen. Cliënten beschikken over een eigen woonruimte en een WMO/ Wlz indicatie.
Hulpaanbod

  • inventariseren ondersteuning en opstellen zorgplan
  • realiseren zelfstandige dagstructuur
  • realiseren van een zelfstandige financiële basis
  • aanleren woonvaardigheden mbt. zelfstandig wonen
  • aanleren sociale vaardigheden
  • realiseren van sociaal netwerk
  • arbeidsreïntegratie

Beschermd wonen Kerkradersteenweg, Kerkrade

Doel
Zorgbehoeftigen intensief ondersteunen in hun dagelijkse activiteiten en zorgen voor een stabiele omgeving, dagelijkse regelmaat en een zinvolle dagbesteding.
Doelgroep
Cliënten die niet meer zelfstandig kunnen wonen vanwege psychische en/of psychosociale problematiek, i.h.b. cliënten met een verslavingsprobleem.
Hulpaanbod
Deze woonvorm wordt aangeboden aan de Kerkradersteenweg 25b in Kerkrade. De cliënten krijgen begeleiding, een eigen kamer en voor hun maaltijden wordt gezorgd. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en wij maken afspraken over middelengebruik. De hulpverlening wordt afgestemd op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

De cliënten krijgen een persoonlijke begeleider met wie ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en een zinvolle daginvulling. In overleg met de cliënt wordt waar nodig de hulp ingeroepen van schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. Cliënten, voor deze beschermde woonvorm, dienen te beschikken over een ZZP GGZ-C-indicatie of een gemeentelijke beschikking voor beschermd wonen(WMO). Als u geen indicatie heeft, kunt u contact opnemen met de administratie van stichting Aristacura: 045-5311523 en kunnen wij beoordelen of u toch in aanmerking komt voor een beschikking voor beschermd wonen.

Kleinschalig wonen

Wonen met Dementie
DSC_2857Als u of uw naaste niet meer zelfstandig kunt blijven wonen vanwege de gevolgen van dementie, kunt u in het Laurahuis van stichting Aristacura terecht. De woonlocatie is kleinschalig met een veilige en huiselijke omgeving. Uw individuele zorgvraag en wensen zijn het uitgangspunt voor de ondersteuning.

 

Kleinschalig
DSC_2723U woont bij ons met maximaal 8  bewoners in een huiselijke groep. U heeft een eigen slaapkamer, die u kunt inrichten met persoonlijke spullen. Uw beschikt over een eigen toilet en wastafel. Het Laurahuis beschikt over een gemeenschappelijke huiskamer en keuken. In de huiskamer vindt het dagelijks leven plaats, u wordt daar zoveel mogelijk bij betrokken. Uw partner of familie wordt hierbij van harte uitgenodigd.
Er is alle ruimte voor uw eigen dagindeling. De zorg bij Aristacura is persoonsgericht, onze medewerkers houden rekening met uw wensen. Wij hebben oog voor hetgeen u belangrijk vindt om een prettige dag te hebben. Vrijwilligers kunnen u daar eventueel ook bij ondersteunen.

 

Vrijheid, mits veilig
laurahuis2Uw vrijheid staat bij ons hoog in het vaandel. Hoewel deze woonlocatie ‘gesloten’ is, bent u alleen in uw vrijheid beperkt als het echt niet anders kan. Ons uitgangspunt is altijd: geen beperking in uw vrijheid, tenzij… Als dat aan de orde is, dan wordt altijd gezocht naar de voor u best passende oplossing. U en uw partner of familie wordt betrokken in het zoeken naar de deze oplossing. Elkaar leren kennen en in gesprek zijn en blijven is daarbij een vanzelfsprekende voorwaarde.

 

Deskundig
laurahuisDe medewerkers zijn 24 uur per dag aanwezig. Zij zijn opgeleid om eventuele gezondheidsrisico’s te herkennen. Zij hebben ervaring met mensen met geheugenproblemen en weten wat dat betekent voor u en uw partner en familie. We werken in teams met onder andere een specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundigen en verzorgenden.

De kosten
Voor het verblijf in het Laurahuis is een indicatie van het CIZ nodig. Het CIZ indiceert op aanvraag van de huisarts of specialist. Het verblijf op een afdeling wordt vergoed via de Wlz. Iedere bewoner betaalt een inkomensafhankelijke bijdrage
Meer informatie
Heeft u interesse in de woonlocaties voor mensen met dementie, dan kunt u contact opnemen met de administratie van stichting Aristacura: 045-5311523.

Contact

info@stichtingaristacura.nl
Tel: +31 45 5311523 /
Mob.: +31 6 31747018

Privacyverklaring

Adres

Stichting AristaCura Nederland
Maastrichterlaan 142
6374 VT Landgraaf
Kvk: 53997611
Rsin: 851108868
Stichting Aristacura 2019 | Privacyverklaring