Cliëntenraad

De cliëntenraad van Aristacura is een onafhankelijk en zelfstandig orgaan dat de belangen behartigt van onze cliënten. Alle zorginstellingen zijn wettelijk verplicht een cliëntenraad in te stellen. Daarmee wil de overheid bevorderen dat de wensen en ideeën van de cliënten in het beleid van de zorgorganisaties wordt meegenomen. Ook Aristacura  wil graag weten wat er onder haar cliënten speelt.

Wat doet de cliëntenraad voor?

De cliëntenraad behartigt de gemeenschappelijke belangen van de cliënten, die zorg van Aristacura ontvangen. Elke maand hebben zij overleg met de directie.

De onderwerpen die zij behandelen zijn zeer uiteenlopend. Elk jaar kiest de cliëntenraad een onderwerp waarvan zij vinden dat dit verbeterd moet worden.

Zij zien er vervolgens op toe dat dit ook behaald wordt. Zij kunnen hun werk goed doen, wanneer zij weten hoe ú over de zorgverlening van Aristacura denkt. Heeft u advies of een opmerking waardoor de zorgverlening en/of ondersteuning verbeterd kan worden? Laat dit dan weten. Natuurlijk wordt uw brief of e-mail strikt vertrouwelijk afgehandeld.

Contact per brief:

Stichting Aristacura
T.a.v. de cliëntenraad
Maastrichterlaan 142
6374 VT Landgraaf