[nivoslider slug=”homepage-slider”]

 

 

hkzHKZ is een kwaliteitsinstituut. HKZ stelt kwaliteitsnormen op voor een groot aantal branches in Zorg en Welzijn. Dat doet HKZ samen met een groot aantal deskundigen vanuit zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders die hun input leveren.

Arista Cura is druk bezig het kwaliteitssysteem conform de HKZ normen is in te voeren.


mezzoMEZZO komt op voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Mezzo geeft steun, informatie en advies.

Arista Cura is bezig lid te worden van deze organisatie.


droppedimage_2ACTIZ is de brancheorganisatie van zorgondernemers, zet zich in voor het ondernemerschap in de markt van zorg, wonen, welzijn en preventie.

Arista Cura is bezig om lid te worden van deze organisatie.


droppedimageSPOT behartigt de belangen door contacten met onder andere Zorgverzekeraar Nederland, Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor de gezondheidszorg, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en andere belangen- en beroepsorganisaties te onderhouden waardoor u als ondernemer uw bedrijf kunt leiden. Daarnaast biedt SPOT ondersteuning dat u altijd terecht kan bij de helpdesk met vragen.

Arista Cura is bezig om lid te worden van deze organisatie.


droppedimage_1LOC Zeggenschap in zorg is er voor cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg, maatschappelijke opvang, thuiszorg, verpleging & verzorging, verslavingszorg en welzijn.

De cliëntenraad van Arista Cura is bezig om lid te worden van LOC


droppedimage_4Als kenniscentrum voor leren in de praktijk in Zorg, Welzijn en Sport is Calibris verantwoordelijk voor erkenning van leerbedrijven en vaststelling van kwalificaties. In het verlengde van deze wettelijke taken ligt een expertise die veel meer omvat.

Arista Cura is bezig om een erkend CALIBRIS leerbedrijf


unknown-2ECABO heeft als doelberoepsonderwijs optimaal te laten aansluiten op de behoeften van de arbeidsmarkt. Om dat te realiseren brengt ECABO een breed scala van diensten in het veld, waaronder dezorg voor voldoende aanbod van goede praktijkleerplaatsen bij het bedrijfsleven. Hierbij is praktijkleren de norm. Levensechte werksituaties zijn de beste leerschool voor de arbeidsmarkt.


droppedimage_3Het CIZ beoordeelt of mensen recht hebben op AWBZ-zorg. Dit gebeurt op basis van objectieve criteria, zodat de beoordeling overal in het land hetzelfde is. Deze criteria zijn een vertaling van de richtlijnen van het ministerie van VWS.


 

droppedimage_2Het CAK berekent en incasseert de eigen bijdragen voor Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Het CAK is ook verantwoordelijk voor de financiering van de AWBZ- instellingen en het uitbetalen van de Compensatie eigen risico in de zorgverzekeringswet.


droppedimage_3De uitvoering van de AWBZ is sinds 1998 in handen van de zorgkantoren. Deze zijn door de gezamenlijke zorgverzekeraars in het leven geroepen. Zorgkantoren zijn zelfstandig werkende kantoren – nauw gelieerd aan de zorgverzekeraar ter plekke – die zorgvraag en zorgaanbod in een specifieke regio zo goed mogelijk op elkaar trachten af te stemmen.