Zorg aanvragen

Bij het aanvragen van zorg komt best wel wat kijken. Het is niet voor iedereen even makkelijk. Aristacura kan u desgewenst hierbij helpen. Wij vragen de indicatie voor u aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Zij beslissen of u recht heeft op zorg. Van het CIZ ontvangt u ook uw indicatiebesluit.

Eigen bijdrage

Als u zorg ontvangt, bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De eigen bijdrage wordt door het Centraal Administratie Kantoor (CAK) in Den Haag vastgesteld en in inkomensafhankelijk. Het CAK int tevens de rekening van uw eigen bijdrage. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het CAK via het gratis telefoonnummer 0800 – 1925.

Zorgdossier

Aristacura  verleent thuiszorg conform uw indicatiebesluit. We maken met u afspraken over de zorgverlening. Deze afspraken worden afgestemd op uw situatie en worden vastgelegd in uw zorgdossier. De medewerkers houden na elk zorgmoment de voortgang bij in dit zorg dossier. Op deze manier zijn alle betrokken medewerkers op de hoogte van uw situatie. Dankzij het zorgdossier is een optimale afstemming van de zorgtaken mogelijk. Voor u biedt het een goed overzicht van de zorg die u krijgt en de gemaakte afspraken.

Wij zijn een jonge en flexibele thuiszorg organisatie, die zorg biedt welke aansluit op de wensen en behoeften van de cliënten. 

Wij staan voor kwaliteit, service, aandacht, respect en gelijkwaardigheid. Door onze manier van werken, kleinschalig en persoonlijk, kunnen wij onze beloften waarmaken. Thuiszorg Arista Cura biedt zorg aan in het kader van de AWBZ, maar ook cliënten met een Persoonsgebonden Budget kunnen voor kwaliteitszorg bij ons terecht.