[tabs tab1=”Begeleid wonen” tab2=”Kerkradersteenweg” tab3=”St. Pieterstraat“]
[tab num=1]

Begeleid wonen

Zelfstandig wonen kan vanwege persoonlijke problemen of omstandigheden een grote opgave zijn. De medewerkers van Begeleid Wonen bieden hierin ondersteuning. Afhankelijk van de persoon gebeurt dat op individuele basis, of in  groepsverband. De cliënten leven zelfstandig in een eigen woning. Er is geen sprake van een 24 uurs-voorziening. Volgens planning zijn er contacten met de medewerkers van Aristacura.

 

Doel

Mensen die (nog) niet in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen, in hun thuissituatie te begeleiden met als doel om geheel zelfstandig – of zo zelfstandig mogelijk – te wonen.

 

Doelgroep

Mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die nog niet is staat zijn zelfstandig te wonen: alleenstaanden / alleenstaande ouders / gezinnen. Cliënten beschikken over een eigen woonruimte en een WMO/ Wlz indicatie.

 

Hulpaanbod

  • inventariseren ondersteuning en opstellen zorgplan
  • realiseren zelfstandige dagstructuur
  • realiseren van een zelfstandige financiële basis
  • aanleren woonvaardigheden mbt. zelfstandig wonen
  • aanleren sociale vaardigheden
  • realiseren van sociaal netwerk
  • arbeidsreïntegratie

[/tab]
[tab num=2]

Beschermd wonen Kerkradersteenweg, Kerkrade

Aan de Kerkradersteenweg in Kerkrade, heeft Aristacura een beschermde woonvorm voor oudere clienten met een verslavingsprobleem. Zij krijgen begeleiding, een eigen kamer en voor hun maaltijden wordt gezorgd. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en wij maken afspraken over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast op de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.
 
Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en een zinvolle daginvulling. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. Cliënten, voor deze beschermde woonvorm, dienen te beschikken over een ZZP GGZ-C-indicatie of een gemeentelijke beschikking voor beschermd wonen(WMO).
 
Als u geen indicatie heeft, kunt u contact opnemen en kunnen wij beoordelen wij of u toch in aanmerking komt voor een beschikking voor beschermd wonen.

[/tab]
[tab num=3]

Beschermd wonen St. Pieterstraat, Kerkrade

Aan de St. Pieterstraat in Chevremont bieden wij zelfstandig wonen met (intensieve) begeleiding en (intensieve) zorg aan. Hierbij heeft u een eigen appartement met een aparte slaapkamer eigen douche en wc. De zorg en begeleiding is gericht op cliënten met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Naast eigen appartementen zijn er gemeenschappelijke ruimten voor dagactiviteiten, samen koken, gezellig eten of televisie kijken. De begeleiding is voortdurend aanwezig.
 
In dit kleinschalig wooninitiatief  is de begeleiding voornamelijk gericht op ontplooiing, het stimuleren van de zelfredzaamheid bij het uitvoeren van taken en regievoering over het eigen leven. Het is hierbij ook mogelijk om specifieke hulpvragen te beantwoorden op het gebied van lichamelijkheid, psyche, gedrag en/of pedagogiek.
 
Afhankelijk van de zorgvraag kan de begeleiding ook gericht zijn op ontwikkeling en stabilisatie of op het voorkomen van achteruitgang. Daarin is het bieden van een veilige en vertrouwde woonomgeving van belang. Naast begeleiding kan in deze woningen ook verzorging en verpleging worden geboden.
 
Bij begeleid wonen kijken we vooral naar de mogelijkheden, de persoonlijke wensen en de belangen van bewoners. Stichting Aristacura gaat ervan uit dat iedereen zo normaal mogelijk wil leven en zelf (waar mogelijk) kan bepalen op welke manier dit kan. In onze ondersteuning besteden we veel aandacht aan participatie en deelname aan het maatschappelijk leven.
 
Om in aanmerking te komen voor het wonen bij Aristacura aan de St. Pieterstraat, is een Wlz-indicatie (LG of VG) vereist.

[/tab]
[/tabs]