Beschermd wonen

Beschermd wonen Kerkradersteenweg, Kerkrade

Aan de Kerkradersteenweg in Kerkrade heeft Aristacura een beschermde woonvorm voor oudere cliënten met een verslavingsprobleem. Zij krijgen begeleiding, een eigen kamer en voor hun maaltijden wordt gezorgd. De zorgvraag van de cliënt staat centraal en wij maken afspraken over middelengebruik. De hulpverlening wordt aangepast aan de zorgvraag met als doel dat cliënten zo zelfstandig mogelijk kunnen meedoen in de samenleving.

Cliënten krijgen een persoonlijk begeleider waarmee ze samen aan de slag gaan op leefgebieden als verslaving, geestelijke gezondheid en een zinvolle daginvulling. In overleg met de cliënt roepen we waar nodig de hulp in van de schuldhulpverlening, verslavingszorg, GGZ of een andere instantie. Cliënten, voor deze beschermde woonvorm, dienen te beschikken over een ZZP GGZ-C-indicatie of een gemeentelijke beschikking voor beschermd wonen(WMO).

Als u geen indicatie heeft, kunt u contact opnemen en kunnen wij beoordelen wij of u toch in aanmerking komt voor een beschikking voor beschermd wonen.

Contact

info@stichtingaristacura.nl
Tel: +31 45 5311523 /
Mob.: +31 6 31747018

Privacyverklaring

Adres

Stichting AristaCura Nederland
Maastrichterlaan 142
6374 VT Landgraaf
Kvk: 53997611
Rsin: 851108868
Stichting Aristacura 2019 | Privacyverklaring