Begeleid wonen

Zelfstandig wonen kan vanwege persoonlijke problemen of omstandigheden een grote opgave zijn. De medewerkers van Begeleid Wonen bieden hierin ondersteuning. Afhankelijk van de persoon gebeurt dat op individuele basis of in  groepsverband. De cliënten leven zelfstandig in een eigen woning. Er is geen sprake van een 24 uurs-voorziening. Volgens planning zijn er contacten met de medewerkers van Aristacura.

Doel

Mensen die (nog) niet in staat zijn om volledig zelfstandig te wonen, in hun thuissituatie te begeleiden met als doel om geheel zelfstandig – of zo zelfstandig mogelijk – te wonen.

Doelgroep

Mannen en vrouwen van 18 jaar en ouder die nog niet is staat zijn zelfstandig te wonen: alleenstaanden / alleenstaande ouders / gezinnen. Cliënten beschikken over een eigen woonruimte en een WMO/ Wlz indicatie.

Hulpaanbod

  • inventariseren ondersteuning en opstellen zorgplan
  • realiseren zelfstandige dagstructuur
  • realiseren van een zelfstandige financiële basis
  • aanleren woonvaardigheden m.b.t. zelfstandig wonen
  • aanleren sociale vaardigheden
  • realiseren van sociaal netwerk
  • arbeidsre-integratie

Contact

info@stichtingaristacura.nl
Tel: +31 45 5311523 /
Mob.: +31 6 31747018

Privacyverklaring

Adres

Stichting AristaCura Nederland
Maastrichterlaan 142
6374 VT Landgraaf
Kvk: 53997611
Rsin: 851108868
Stichting Aristacura 2019 | Privacyverklaring