Over ons

Onze identiteit
Stichting Aristacura ziet elk mens als een uniek individu en ons doel is daarom ook de zorg te leveren die is afgestemd op de specifieke behoefte van de cliënten teneinde hun welzijn en kwaliteit van leven te bevorderen.
Aristacura heeft een pro life visie, hetgeen betekent dat wij onder geen enkele voorwaarde medewerking verlenen of bemiddelen in het beëindigen van een mensenleven. Ook wat ondraaglijk lijden betreft doen wij alles wat binnen ons vermogen ligt om de cliënt bij te staan, ondermeer door liefdevolle aandacht en verzorging aan het ziekbed. Het personeel van Aristacura bestaat daarom uit toegewijde medewerkers, die vanuit een hartsgesteldheid van liefde en bewogenheid mensen willen helpen, ondersteunen en verzorgen.
Wat ons kenmerkt is dat de cliënt voorop staat. Naast formele werktijden zetten de medewerkers zich in voor het verlenen van informele zorg vanuit deze identiteit.Visie
Het welzijn en de gezondheid van de cliënt staan bij ons centraal. Ook het respect voor de eigen keuzes en voorkeuren staan bij ons hoog in het vaandel.
Ons streven is daarom, zorg te leveren:
– die veilig is
– die effectief is(goed resultaat) en doelmatig (niet te duur)
– die cliëntgericht is. Zorg op het juiste moment die aansluit bij wat de cliënt nodig heeft.
– door zorgverleners die de rechten van de cliënten kennen en respecteren en de cliënt zelf met respect
behandelen.
Wij trachten daarbij, zoveel mogelijk, rekening te houden met de culturele achtergrond, etniciteit en familie en/of vertegenwoordigers van onze cliënten. Wij gaan daarom niet alleen uit van zorg zoals geïndiceerd, maar hebben ook oog voor de behoefte aan andere vormen van ondersteuning. Deze verstrekken wij zoveel mogelijk op basis van naastenliefde.Missie
Hoewel vrij jong heeft Stichting Aristacura reeds laten zien een betrouwbare en toegankelijke organisatie te zijn die zich bezighoudt met het scheppen van voorwaarden voor ‘zorg naar wens’.
Als Aristacura zien wij ons bestaansrecht in:

 • De specifieke aandacht die wij hebben voor de mens in zijn totale wezen en koppelt aan een integrale aanbod dat erop gericht is op het waarborgen en/of verhoging van de welzijn en de kwaliteit van het leven van de zorgvrager;
 • De expliciete aandacht die wij geven aan culturele en etnische diversiteitaspecten en onze geografische gerichtheid op kansenzones in een multiculturele omgeving geeft ons een meerwaarde als nieuwe zorgorganisatie;
 • Het aanbod van integrale zorg gebaseerd op indicatie, vrijwillige ondersteuning/informele zorg, de voorzieningen en de mantelzorgen maken ons zorgconcept compleet en uniek en laat tegelijkertijd onze toevoegde waarde zien.

Missie statement
“Wij maken ons sterk om zorgverlening en zorgvraag in balans te krijgen en te houden. Ons doel is dat onze diensten volledig aansluiten op de wensen en behoeften van de cliënt als totale wezen met maximale behoud van autonomie.”

Wij werken daarbij actief aan:

 1. Een integrale sluitende zorgaanbod met aandacht voor welzijnsaspecten;
 2. Een goede klachtenbehandeling;
 3. Opkomen voor kwaliteit van zorg die voldoet aan de wensen van de zorgvrager;
 4. Signaleren en aanpakken van knelpunten in het zorgproces en in de zorgverlening;
 5. Een gedragscode voor het personeel dat gebaseerd is op kernwaarden die onze organisatie typeert;
 6. Een continu systeem van monitoren en toetsen of de zorg naar wens is;
 7. Afspraken respecteren, de cliënt en de omgeving van de cliënt te respecteren;
 8. Een inclusieve bejegening en behandeling van de cliënt met aandacht voor culturele en etnische diversiteit, het respecteren van de cliënt en diens omgeving.

Hoewel vrij jong heeft Aristacura reeds laten zien een betrouwbare en toegankelijke organisatie te zijn die zich bezighoudt met het scheppen van voorwaarden voor ‘zorg  naar  wens’.

Als Aristacura zien wij ons bestaansrecht in:

 • de specifieke aandacht die wij hebben voor de mens in zijn totale wezen en deze koppelt aan een integrale aanbod dat erop gericht is op het waarborgen en/of verhoging van de welzijn en de kwaliteit van het leven van de zorgvrager;
 • de expliciete aandacht die wij geven aan culturele en etnische diversiteits aspecten en onze geografische gerichtheid op kansen zones in een multiculturele omgeving geeft ons een meerwaarde als nieuwe zorgorganisatie;
 • het aanbod van integrale zorg gebaseerd op indicatie, vrijwillige ondersteunende/informele zorg, de voorzieningen en de mantelzorg maken ons zorgconcept compleet en uniek en laat tegelijkertijd onze toegevoegde waarde zien.

Contact

info@stichtingaristacura.nl
Tel: +31 45 5311523 /
Mob.: +31 6 31747018

Privacyverklaring

Adres

Stichting AristaCura Nederland
Maastrichterlaan 142
6374 VT Landgraaf
Kvk: 53997611
Rsin: 851108868
Stichting Aristacura 2019 | Privacyverklaring